Línies de recerca

Actualment el grup té establertes tres línies de recerca principals dintre els seus objectius: la millora de l’ensenyament universitari en disciplines específiques.

Millorar l’ensenyament universitari en matemàtiques aplicades a través de la modelizació matemàtica i dispositius d’ensenyament basats en la investigació

Aquesta línia de recerca té com a objectiu construir dispositius de difusió de noves propostes didàctiques per a l’ensenyament de la modelització matemàtica, bastats en els “Recorreguts d’Estudi i Investigació” (REI), tant en el nivell universitari com en el pas de secundària a la universitat. Aquesta branca d’estudi ve motivada per l’evidència de les fortes restriccions institucionals que actuen a diferents nivells (sobretot pel que fa l’epistemologia dominant) impedint una nova organització en l’ensenyament de les matemàtiques.

L’aprenentatge en STEM amb l’ús d’aplicacions interactives i la seva anàlisi a través de la captura de traces i la utilització de tècniques quantitatives
Aquesta segona línia està basada en l’àmbit de la utilització de simulacions de laboratoris remots dins d’aplicacions interactives per a l’aprenentatge de la química, la física i l’estadística. També, en aquesta línia, s’ha creat un sistema de recol·lecció de dades que la seva anàlisi permet millorar la comprensió de les activitats que duen a terme els estudiants.

L’aplicació de simulacions i jocs educatius per a l’aprenentatge en els negocis
En aquesta darrera línia, es mostra l’interés en analitzar el procés d’aprenentatge basat en simulacions en l’àmbit de negocis. L’objectiu és esbrinar en quins aspectes són més efectius els jocs i les simulacions vers als mètodes tradicionals basant-se en la metodologia de recerca mixtes incorporant estudis de cas, l’ús de qüestionaris i l’anàlisi de traces.