PRESENTACIÓ

El grup ASISTEMBE (Analytics, Simulations and Inquiry in STEM and Business Education) és un grup de recerca de la Universitat Ramon Llull, constituït l’any 2013 i reconegut com a grup de recerca emergent (2014 SGR 910) per la Generalitat de Catalunya l’any 2014. A més forma part del centre distribuït d’investigació ACM-ASLE (Aristos Campus Mundus group on Analytics for Social and Learning Enhancement) del Campus d’Excelència Internacional Aristos Campus Mundus 2015. ASISTEMBE està integrat a IQS Tech Transfer.

Aquest col·lectiu està format per un equip de professors i investigadors d’IQS Universitat Ramon Llull i d’altres institucions universitàries. El seu objectiu de recerca és la millora del coneixement i de la pràctica de la formació universitària en disciplines especifiques (ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i negocis). D’aquesta forma el grup està centrat en la recerca en didàctica de disciplines especifiques en l’educació superior.

Dintre d’aquest àmbit el grup està especialitzat en:

  • El desenvolupament i utilització didàctica de simulacions,
  • L’anàlisi basada en la utilització de traces i mètodes quantitatius,
  • La utilització de la modelització i de l’ensenyament per investigació com a estratègies didàctiques de referència.

Pots trobar més informació sobre les nostres línies de recerca a l’apartat recerca, sobre les nostres contribucions a producció acadèmica i sobre com trobar-nos a contacte.

Gràcies pel teu interès i benvingut(da)!