CONTACTE

ASISTEMBE IQS
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390
08017 Barcelona

Tel. +34 932 672 000
asistembe@iqs.url.edu

Per a la gestió de projectes i contractes, també podeu contactar amb: IQS TECH TRANSFER
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390
08017 Barcelona

Tel. +34 932 672 004
techtransfer@iqs.url.edu